Gabiónové ploty

Realizácia oplotenia rodinného domu pomocou gabiónov vyplnených okrasným kameňom.