Realizácia terás

Realizácia terasy v Prievidzi 

Realizácia terasy Zelená Voda

Renovácia drevenej terasy