Realizácia terás

Realizácia drevenej terasy v Prievidzi 

Realizácia terasy Zelená Voda

Renovácia drevenej terasy