Okrasné vertikálne zelené steny

Zelená stena realizovaná v Liptovskej Osade

Vertikálna stena 
kvetinárstvo Martes Flora

Realizácia závlahového systému Záhrady, s.r.o.
Návrh Zelenej steny autorizovaný architekt Ing. Marek Sobola, Phd.
Realizácia zelenej steny martes FLORA, s.r.o.

Vertikálna stena
OC MIRAGE - Žilina

Realizácia závlahového systému Záhrady, s.r.o.
Návrh Zelenej steny autorizovaný architekt Ing. Marek Sobola, Phd.
Realizácia zelenej steny martes FLORA, s.r.o.