Spôsoby pestovania rastlín

Nechajte si poradiť od profesionálov!

Hydroponické pestovanie

V tom prípade je pre Vás hydropónia ideálny spôsob pestovania. Pri sadení sa používa špeciálny Hydrosubstrát, ktorý je medzinárodne známy pod pojmom LECA (Light  Expanded  Clay Aggregate). Je čistý, neobsahuje žiadne organické látky, nerozkladá sa a výborne viaže vlhkosť. Je ideálny do priestorov, ktoré vyžadujú hygienické prostredie a maximálnu čistotu.

Technológia

V minulosti, keď hydroponické pestovanie ešte nemalo také využitie v súkromných interiéroch ako dnes, sa rastliny pestovali zložitým spôsobom. V súčasnosti je vyvinutý kompatibilný a jednoduchý systém hydroponického pestovania na stavebnicovom princípe. Najväčšou prednosťou tohto systému je jednoduchá údržba rastlín a ich optimálny vývoj v živnom roztoku. Rastliny sú  vypestované v špeciálnych, tzv. kultúrnych kvetináčoch a od malička sú prispôsobené na pestovanie v hydrópónii. Veľkou výhodou takýchto rastlín je, že sa nemusia presádzať, pretože sa „sadia“ do hydrosubstrátu aj s kultúrnym kvetináčom.

Aby sme vedeli presne odhadnúť množstvo vody, prikladáme vedľa kultúrneho kvetináča vodoznak, ktorý nám ukazuje výšku vodného stĺpca, takže presne vieme, kedy a koľko je potrebné rastlinu zaliať. Na vodoznaku si môžeme nastaviť aj budúci termín hnojenia. Nadnesene môžeme hovoriť, že rastlina takto s nami „komunikuje“. Kvôli vysokému estetickému efektu sa kultúrne kvetináče vkladajú do obalovej nádoby, ktorá je z rôznych materiálov a v interiéri má rovnocenné miesto napr. spolu s nábytkom. Zalievame vtedy, keď vodoznak klesne na minimum – vodu doplníme do optima. Ak sa chystáme na dlhšiu cestu, vodu doplníme na maximum. Keď rastlina vyčerpá vodu skôr ako za týždeň,  umiestnime ju do väčšej obalovej nádoby, čo môžeme urobiť počas celého roka.

Vlastnosti substrátov pre pestované rastliny

Ak chceme vytvoriť zosadby, ktoré sa čo najviac podobajú na nejaký prírodný výsek, použijeme viac druhov rastlín, ktoré zosadíme do jednej veľkej obalovej nádoby. Použitie vymedzovacích pásikov nám neskôr uľahčí výmenu rastlín.

Substrát

Pre hydropóniu používame hydrosubstráty, najčastejšie KERAMZIT, alebo ÖKOSTRAT – ktorý je vlastne zomletý KERAMZIT.

Keramzit je expandovaný  („pálený“) íl, ktorý poznáte ako „plávajúce guľky“ často používané ako dekoračný materiál v kvetináčoch, čo je škoda, pretože je prevažne určený ako pestovateľský substrát. Z povrchu keramzitu hydroponické rastliny prijímajú vodu a živiny.  

Vlastnosti Keramzitu:

  • Vododržnosť
  • Čistý minerálny substrát
  • Porézny a vzdušný
  • Mrazuvzdornosť
  • Stabilný a dostatočne pevný
  • Je miešateľný s inými substrátmi
  • Bez zápachu, škodcov, choroboplodných zárodkov a semien burín
  • Je veľmi ľahký
  • Neobsahuje žiadne hnilobné látky

Pestovanie rastlín v minerálnych substrátoch

Máte už vypestované, alebo obľúbené rastliny, ale chcete našu technológiu?

Aj v tomto prípade máme riešenie. Klasicky pestované rastliny v zemine môžete bez problémov presadiť do nových nádob s použitím minerálnych substrátov.

Zeolitové substráty

Sú čisté zmesi zeolitových minerálov a sopečných tufov, ktoré dobre zadržiavajú vodu a sú chemicky či fyzikálne stále, pevné a čisté – bez obsahu škodlivých látok a recyklovateľné.

Pre interiérovú zeleň sa odporúča substrát ZEOSTRAT, ZEOSTAR alebo ZEOPONIC, ktoré dlhodobo umožňujú optimálny rast rastlín v interiéri. Tieto minerálne substráty sú vhodné nielen pre zakladanie zosadieb niekoľkých druhov rastlín či stromov v interiéroch, ale aj pre bežné izbové rastliny či zimné záhrady alebo kvetináče na terasách a balkónoch.

Substrát Seramis

Substrát Seramis je expandovaný ílovitý granulát, ktorý vzniká pri vysokých teplotách s westerwaldského ílu. Je tvorený malými pórovitými zrnami, ktoré môžu zadržať väčšie množstvo vody ako je ich váha.

Veľkou výhodou tohto substrátu je to, že pri porovnaní pestovania rastlín v zemine stačí polievať 1 x za 17 – 21 dní! Pre lepšiu orientáciu ideálneho času zálievky je do koreňového balu zapichnutý vlhkoznak. Vlhkoznak neukazuje množstvo vody, ktoré treba dodať rastline, ale kedy je potrebné zalievať. Ak je koreňový bal vlhký, okienko vlhkoznaku je modré. Ak je naopak, suchý, okienko sa zafarbí na červeno a tým nám signalizuje potrebu zálievky.

Životnosť vlhkoznaku závisí od kvality zálievkovej vody. Tvrdá voda spôsobuje skoršie zanášanie farebného poľa, čo zhoršuje jeho funkciu.