Moderné záhrady

Na základe našich dlhoročných skúseností ponúkame kompletný servis nielen pri zakladaní nových záhrad a reprezentatívnych predzáhradiek, ale aj služby spojené s rekultiváciou záhrad, ich údržbou či netradičným riešením strešných terás alebo zimných záhrad. Špecializujeme na originálne architektonické spracovanie, ktoré sa spája s modernou dobou, a osloví aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

Ako každé obdobie, si aj dnešné žiada svoje nápady. Dnešná architektúra pracuje na princípoch zrejmosti, jasnosti, účelnosti s využitím ostrých, pevných či priamych línii. Tieto tvary je dobré nenásilnou formou začleniť do záhrady.

Moderné záhrady sú teda kombináciou prírodných a formálnych prvkov previazaných so stavebnou architektúrou. Vyznačujú sa premysleným členením priestoru. Rastliny sú kombinované tak, aby po celú dobu vegetácie boli k videniu zaujímavé pohľady.

moderné záhrady