Údržba verejnej zelene

Mestám, obciam a firmám poskytuje návrhy, realizácie a údržbu verejnej zelene, vrátane kompletnej starostlivosti o trávnaté plochy. Vykonávame tiež realizáciu zelene a výsadbu drevín.

Ponúkame jednorázovú aj pravidelnú údržbu:

  • verejných aj súkromných parkov a zelených plôch
  • zelene firemných areálov
  • reštaurácií a hotelov

Údržba zelene

Naša spoločnosť zákazníkom zabezpečuje všetky služby spojené s údržbou záhrad, firemných lokalít a verejných priestranstiev.

Ponúkame jednorazové aj trvalé zmluvné údržby

  • Verejných i súkromných parkov a zelených plôch
  • Zelene firemných areálov, reštaurácií a hotelov

 

Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku na jednorazové 
aj celoročné údržby verejnej zelene

Vyberte službu o ktorú máte záujem
Sem vložte fotografiu aktuálneho stavu

    Údržba verejnej zelene