Zakladanie a starostlivosť o trávnik

Pred založením úplne nového trávnika je najdôležitejšie si uvedomiť, o aký trávnik máte záujem, čo od neho očakávate, akú má plniť funkciu a ako ste schopní sa o neho starať. Na základe týchto informácií je možné začať vyberať trávnu zmes.

Požiadavky na vlastnosti trávnika sa značne líšia podľa toho, či si chceme trávnik pre okrasné účely, na rekreáciu alebo na športovanie. Základným predpokladom pre zakladanie kvalitného trávnika s požadovanými vlastnosťami je výber vhodnej trávnej zmesi. Zostavenie optimálnych zmesí pre jednotlivé typy trávnikov vyžaduje hlboké odborné znalosti o trávnych druhoch aj odrodách a praktické skúsenosti s ich pestovaním.

Ak sa chcete sýto zeleným a hustým trávnikom kochať po celú dobu jeho vegetácie, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám ponúkneme naše záhradnícke služby, vďaka ktorým z vašej záhrady vytvoríme príjemné miesto pre váš život.

Vysievanie trávnika

Vysievaný trávnik je trávnik vypestovaný priamo u vás na mieste klasickým vysiatím. Zloženie vysévaných tráv sa líšia podľa konkrétneho použitia plánovaného trávnika.

Výhody trávnikových kobercov

 • trávnik počas 24 hodín
 • bezburinový, bez machu a chorôb
 • možnosť uloženia počas celého roka
 • lepší vzhľad - vypestovaný odborníkmi
 • Prispôsobenie druhov tráv zámeru použitia plochy
Zakladanie trávnika

 

Vytvoríme vám výstavný trávnik

Založenie trávnika je poslednou z prác pri realizácii záhrady. Priamo pred realizáciou trávnika vykonáme jemnú úpravu terénu, po ktorej je možný výsev trávnika alebo pokládka trávnikových kobercov.

Máte záujem 
založenie trávnika či už výsevom alebo
 položením trávneho koberca

Údržba trávnika

Kľúčom k dobrému vzhľadu trávnika je pravidelná starostlivosť a údržba trávnika, ktorá zahŕňa odburinenie trávnika, kosenie a jeho ochranu. Neodporúčame čakať, až nastane problém. Čím je zákazník náročnejší, či už na vzhľad trávnika, alebo na záťaž jeho povrchu, tým viac je potreba sa oň starať.

Pre kvalitu vášho trávnika poskytujeme tieto služby:

 • Vertikutácia - zbavenie plstí (odumretých častí rastlín) z trávnika vykonávame profesionálnymi strojmi.
 • Hnojenie - dodanie optimálneho pomeru živín pre svieži vzhľad a rast.
 • Chemická ochrana - zbavenie nežiadúcich burín, chorôb a škodcov z trávnika
 • Opravy poškodených miest v trávniku - opravy miest po mechanickom i inom poškodení
 • Kosenie a mulčovanie akýchkoľvek trávnatých porastov - záhrady, sady a iné.

Údržba zelene

Využite našu komplexnú pravidelnú údržbu vonkajších plôch ako je kosenie trávy, údržba trávnika, záhrad, dvorov a verejných plôch. Disponujeme dostatočným počtom profesionálnych strojov, aby sme pre vaše záhrady a pozemky mohli zaistiť vždy včasnú a kvalitnú údržbu.

Kosenie trávnika

Kosenie je veľmi dôležitá vec pre zachovanie kvalitného trávnika. Kosiť môžeme všetky druhy tráv, ale s inou frekvenciou kosenia v priebehu roka. Kosením sa zabráni tráve rásť do výšky a to prospieva jej rastu do šírky.

Trávnik rekreačný

Kosenie trávnika odporúčame 1x za týždeň na výšku 4-6 cm. Doplnenie živín 3-5x za rok, Dostatočnú závlahu a základné ošetrenie povrch pôdy (prevzdušnenie, pieskovanie). Zaistíte si tak zdravý a silný trávnik pripravený na rekreáciu všetkých vašich spolubývajúcich.

Ako často budeme kosiť, to závisí na jednej strane na ročnom období a na počasí, ale aj od typu trávnika. Pravidlo určujúce intervaly medzi kosením znie: Pri jednom kosení sa nemá odstrihovať viac ako tretina, maximálne dve pätiny nadzemných častí trávy. Ak štandardná výška porastu má dosahovať 4 cm nad povrch pôdy, kosíme trávnik pri výške 5,5 až 6,5 cm. Ak sa kosí niekoľkokrát do roka až prerastený porast, oslabuje sa životaschopnosť trávy a farba trávnika sa mení zo sýto zelenej na zelenožltú. Naopak pravidelné a časté kosenie zabezpečí dostatočnú hustotu porastu.

údržba trávnika

Zakladanie trávnikov a záhonov, sadové úpravy 

Medzi naše ďalšie činnosti patrí zakladanie nových záhonov a trávnikov. Vyrovnáme terén, kde chcete mať trávnik a samotný trávnik buď položíme alebo zasejeme. Naviac robíme tiež sadové úpravy - pripravíme a zasadíme vybrané rastliny.

Ako najlepšie udržiavať trávnik kosením?

Základnú starostlivosť o trávnik predstavuje správne a pravidelné kosenie trávnika, ktoré zamedzuje rastu bočných výhonkov, nových listov a odnoží a pritom potláča rast nežiaducej buriny, ktorú si na trávniku neprajeme. Vďaka koseniu dochádza k žiadanému hustnutiu trávnika. Ideálna výška pokoseného trávnika by mala byť 3,5 až 5 cm, v tieni aj viac, inak nám trávnatá plocha zbytočne preriedne.

Údržba trávnika

Podmienkou dlhodobo krásneho trávnika je jeho pravidelná údržba. Trávnik treba pravidelne zavlažovať a pravidelne kosiť. Niekoľkokrát za sezónu je dobré trávnik odburiňovať a prihnojovať, prípadne vykonať prerezanie (vertikutáciu) či prevzdušnenie. Naša firma vám môže ponúknuť všetky služby v údržbe trávnikov a zelene.

Starostlivosť o trávnik vo všetkých ročných obdobiach

K údržbe trávnika nepatrí len kosenie a hnojenie, ale aj ďalšie pracovné operácie, ktoré sú pre trávny koberec dôležité. V dnešnej dobe už väčšina majiteľov usiluje na svojej okrasnej záhrade o čo najkrajší, zelený a hustý trávnik. Ponúkame náš pohľad, praktické rady a navyše možnosť, popísaný spôsob starostlivosti na vašich trávnikoch vykonávať a prispieť tak k tomu, aby ste husto zelený trávny koberec mohli mať na záhrade aj vy.

Odburinenie trávnika

Trávnik nestačí len dobre založiť z kvalitného osiva. Venujeme dostatočnú starostlivosť tiež jeho udržaniu bez burinných rastlín. Včasné a dôkladné odburinenie je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti.

Chemické odburinenie trávnika

Je najrýchlejší a najúčinnejší spôsob likvidácie burín z trávnika. K tomu slúžia selektívne herbicídy, ktoré účinkujú iba na dvojklíčnolistové rastliny (trávnikovú burinu) - jednoklíčnolistovým trávam neškodia. Keďže sa jedná o systémové herbicídy, prenikajú aj do koreňov, takže rastlinu úplne zničia. Výsledok sa dostaví už za niekoľko dní.

Hnojenie trávnika

Hnojenie trávnika je dôležité nielen pre rast trávnika, ale aj pre jeho zafarbenie, odolnosť, prezimovanie, vývin koreňov, ale tiež pre schopnosť ubrániť sa burinám. Časté kosenie trávnika s následným zbieraním pokosenej hmoty stále odoberáme z pôdy prvky rastlinnej výživy, ktoré je potrebné prostredníctvom hnojiva dopĺňať. Aplikácia hnojiva sa prevádza od marca do novembra v závislosti od počasia.

Celoročná údržba trávnika

K údržbe trávnika patrí aj dôsledná likvidácia burín. Burinami sú rastliny, ktoré sú človekom považované v danom mieste za nežiaduce. Niektorých druhov buriny sa môžeme pri údržbe trávnika ľahko zbaviť, iné vyžadujú razantnejšie zákroky. V starostlivosti o trávnik je ničenie burín dôležitým úkonom. Skôr, ako burina napadne trávnatú plochu, je potrebné myslieť na prevenciu proti jej výskytu. Všetky druhy trávnika vyžadujú pri ich údržbe výživu a správne hnojenie.

Ochrana trávnika proti chorobám

Dôležitá je prevencia. Trávnik na jeseň vertikutujeme, zbavíme biologických zvyškov, opadaného lístia. A prihnojíme jesenným trávnikovým hnojivom. Ako prevenciu najmä proti plesni snežnej je vhodné trávnik pred mrazmi postriekať prípravkami proti chorobám.

Ak nie ste so vzhľadom vášho súčastného trávnika ani po jeho riadne vykonanej údržbe spokojní, môžete sa rozhodnúť pre jeho celkovú:

 • Nami vykonanú realizáciu rekonštrukcie trávnika (odstránenie existujúceho trávnika, kultivácia a založenie trávnika nového), alebo len pre
     
 • renováciu trávnika (liečba chorôb, odstránenie alebo obmedzenie výskytu burín, vertikutácia, zahustenie trávnika dosev).

Máte záujem o založenie trávnika?

Zanechajte nám vašu požiadavku ohľadom zakladania trávnika a my vás budeme kontaktovať.