Projekt verejnej zelene

Máte starosti s návrhom parku, výsadbou verejnej zelene vašej obci?  Pomôžeme vám s návrhom, realizáciou aj následnou údržbou. Návrh verejnej zelene vyžaduje premyslenú koncepciu, pretože sa bude jednať o miesta, ktorých cieľom je aktívny aj pasívny odpočinok obyvateľov.

Čo ponúkame?

  • Projektovanie sadových úprav a zelených plôch miest, obcí či firiem
  • Urbanistické štúdie a návrhy námestí či peších zón (v spolupráci so stavebným architektom a inými profesiami)
  • Zakladanie verejnej zelene, trávnatých plôch 
  • Kosenie trávnatých plôch a ošetrovanie drevín
  • Poradenstvo v obore sadových úprav a údržby zelene