Renovácia starej záhrady

Pri rekonštrukcii záhrady sa väčšinou riešia podobné problémy ako pri zakladaní novej záhrady. Naviac sa musí najskôr stará plocha uzdraviť a upraviť pre nový zámer, potom možno ešte len začať s novým riešením.

Zaoberáme sa ako realizáciami záhrad, tak jej modernizáciou či celkovým pretvorením. Dokážeme zákazníkovi pripraviť záhradu na kľúč, podľa jeho predstáv a možností.

Zmeny a renovácie záhrady sa budú odvíjať od predstáv majiteľov o budúcej záhrade, okrem nich ale budúcu podobu určujú mnohé ďalšie kritériá.

Funkcia záhrady

Ako chcete budúca záhradu využívať? Má byť len čisto rekreačná, okrasná, alebo aj úžitkové? Alebo od každého niečo? Každý zo spôsobov využitia vyžaduje trochu iný prístup a tiež kladie iné nároky na následnú starostlivosť a čas, ktorý záhrade venujete.