Záhrada ako súčasť domu v podobe strešnej záhrady

Rastúce ceny pozemkov tlačí na znižovanie rozlohy záhrady na úkor zastavanej plochy. Záhrada sa však ľahko môže stať súčasťou domu či už v podobe terasy, alebo strešnej záhrady.

Zelená strecha môže pri splnení technických požiadaviek slúžiť ako plnohodnotná strešná záhrada. Výnimkou nie je ani pestovanie koreňovej zeleniny, založenie parku alebo vodnej plochy, ak to nosnosť strechy umožní.